گواهینامه های بین المللی آیلین پلاست

سعی و تلاش همبستگی گروه صنعتی آیلین پلاست تولید محصولات خود مطابق با استاندارد های بین المللی بوده و در این راستا گواهینامه های مرتبط با صنعت تولید ظروف یکبار مصرف را دریافت نموده است.